Občan

Prerušenie distribúcie elektriny bude 19. júla na Topoľovej ulici

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a. s., ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy podľa § 31 ods. 2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme, budú bez dodávky elektriny nasledovné ulice:

19. 7. 2022 v čase od 12.00 do 15.00 h

TOPOĽOVÁ č. 66

23.6.2022 10:34