Občan

Prerušenie distribúcie elektriny bude 21. februára na Bosniackej, Dedinskej, Ivana Krasku a Pútnickej ulici

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a. s., ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy podľa § 31 ods. 2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme, budú bez dodávky elektriny nasledovné ulice:

21. februára 2023 v čase od 8.00 do 15.00 h

BOSNIACKA: č. 1, 2/A, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49
DEDINSKÁ: č. 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56/-, 56/PRI, 56/ZA, 58, 60/4454, 62, 64, 64/ VE, 66, 68, 70, 72, 74
IVANA KRASKU: č. 25, 25/VE, 26, 26/VE, 27, 28, 30, 31, 32, 32/ZA, 295, 999/-
PÚTNICKÁ: č. 1/VE

16.1.2023 13:34