Občan

Prerušenie distribúcie elektriny bude 23. júla na Priemyselnej ulici

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a. s., ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy podľa § 31 ods. 2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme, budú bez dodávky elektriny nasledovné ulice:

 23. júla  2021

v čase od 11.30 h do 14.30 h 

PRIEMYSELNÁ č. 1/BL, 2, 2/2, 4, 9/A, 9/B, 9/V

23.6.2021 13:44