Občan

Prerušenie distribúcie elektriny bude 26. mája na Hospodárskej a Študentskej ulici

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a. s., ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy podľa § 31 ods. 2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme, budú bez dodávky elektriny nasledovné ulice:

26 5. 2022 v čase od 7.30 do 16.00 h

 

HOSPODÁRSKA č. 46,47,48,49,50,51,52
ŠTUDENTSKÁ č. 2,4

27.4.2022 11:07

 
Chcete vedieť, čo je nové?