Občan

Prerušenie distribúcie elektriny bude 6. októbra na Štefánikovej ulici

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a. s., ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy podľa § 31 ods. 2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme, budú bez dodávky elektriny nasledovné ulice:

6. októbra 2021 v čase od 8.00 h do 15.00 h

 

ŠTEFÁNIKOVA č. 26, 27

10.9.2021 12:41

 
Chcete vedieť, čo je nové?