Občan

Prerušenie distribúcie elektriny bude 9. februára na Modranskej ulici

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a. s., ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy podľa § 31 ods. 2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme, budú bez dodávky elektriny nasledovné ulice:

9. 2. 2022 v čase od 7.00 do 17.00 h

 

MODRANSKÁ č. 3,4

11.1.2022 14:59

 
Chcete vedieť, čo je nové?