Občan

Prerušenie dodávky elektriny 5. decembra na A. Kubinu

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a. s. ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods.2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú bez dodávky elektriny nasledovné ulice:

 5. decembra 2018 v čase od 8.00 do 13.00 h

ANDREJA KUBINU č. 14, 15, 16, 17, 26, 27, 28, 29

14.11.2018 14:06

 
Chcete vedieť, čo je nové?