Občan

Prerušenie prevádzky elokovaného pracoviska MŠ na Limbovej ulici od 13. do 15. júla 2020

Mesto Trnava ako zriaďovateľ Základnej školy s materskou školu, Gorkého 21, Trnava oznamuje, že v zmysle §2 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z.

o materskej škole v znení neskorších predpisov preruší prevádzku elokovaného pracoviska  Materskej školy, Limbová 4, Trnava v dňoch od 13. 07. 2020 do 15. 07. 2020 vrátane.

Prevádzka materskej školy bude opäť obnovená dňa 16. 07. 2020.
 

2.7.2020 14:20

 
Chcete vedieť, čo je nové?