Občan

Prerušenie prevádzky materských škôl počas jarných prázdnin

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou, Vančurova 38, Trnava oznamuje zákonným zástupcom detí navštevujúcich Materskú školu,  Vančurova 38, Trnava,  že v zmysle § 2 odst. 6 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z.  o materskej škole v znení neskorších predpisov z dôvodu nízkeho počtu záväzne prihlásených detí na dochádzku počas jarných prázdnin, prerušuje prevádzku materskej školy v období od 17. 02. 2020 do 21. 02. 2020.
Prevádzka bude obnovená 24. 02. 2020.

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou, Ulica J. Bottu 27, Tranva oznamuje, že v dňoch  od 17. 02. 2020 do 21. 02. 2020 bude prerušená prevádzka v zmysle § 2 odst. 6 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z.  o materskej škole v znení neskorších predpisov z dôvodu nízkeho počtu záväzne prihlásených detí na dochádzku počas jarných prázdnin v Materskej škole,  Botanická 12, Trnava  a v Materskej škole, L. van Beethovena 16, Trnava.  
Prevádzka bude obnovená 24. 02. 2020.

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou, A. Kubin 34, Trnava oznamuje, že v dňoch  od 17. 02. 2020 do 21. 02. 2020 bude prerušená prevádzka v zmysle § 2 odst. 6 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z.  o materskej škole v znení neskorších predpisov z dôvodu nízkeho počtu záväzne prihlásených detí na dochádzku počas jarných prázdnin na elokovanom pracovisku Materská škola, Ružindolská 8, Trnava.

Všetky deti, ktorých zákonní zástupcovia prejavili záujem o návštevu materskej školy v týchto dňoch, majú možnosť navštevovať Materskú školu, A. Kubinu 34, Trnava, ktorá je v prevádzke počas jarných prázdnin v bežnom režime.

Prevádzka elokovaného pracoviska MŠ, Ružindolská 8, Trnava bude obnovená 24. 02. 2020.

 

14.2.2020 13:29

 
Chcete vedieť, čo je nové?