Podnikateľ

Priamy prenájom nebytových priestorov v objekte Mestského zimného štadióna

Priamy prenájom nebytových priestorov v objekte Mestského zimného štadióna.  

Priamy prenájom sklad 

 Priamy prenájom bufet  

Zmluva sklad 

Zmluva bufet 

14.9.2023 8:48