Občan

Príspevky do škôl a školských zariadení

Mesto Trnava oznamuje rodičom, ktorých detí navštevujú školy a školské zariadenia (MŠ, ZŠ, ŠKD, CVČ, ZUŠ) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava, aby z dôvodu prerušenia školskej dochádzky pozastavili platby príspevkov do škôl a školských zariadení.

Zrealizované platby za mesiac marec (od 10. 3. do 27. 3. ) a mesiac apríl budú presunuté na obdobie, kedy bude ukončené prerušenie vyučovania na školách a školských zariadeniach. O opätovnom obnovení príspevkov do škôl a školských zariadení budú informovať riaditelia.

Príklad: V marci zaplatený príspevok v MŠ za apríl bude presunutý až na obdobie, kedy sa dieťa vráti opäť do školy. To znamená, že v mesiaci apríl už neuhrádzame príspevok do MŠ.

18.3.2020 12:30