Občan

Rekonštrukcia dvoch prípojok horúcovodu, Clementisova ulica, Trnavská teplárenská a.s.

14. marca 2012 bolo na úradnej tabuli Mesta Trnavy vyvesené oznámenie verejnou vyhláškou o začatí stavebného konania na líniovú stavbu: Rekonštrukcia dvoch prípojok horúcovodu, Clementisova ulica, Trnavská teplárenská a.s. Uvedené oznámenie bude vyvesené na úradnej tabuli Mesta Trnavy v lehote 15 dní.

14.3.2012 1:10

 

Súvisiaci obsah

Chcete vedieť, čo je nové?