Občan

Rekonštrukcia horúcovodného potrubia

Spoločnosť Trnavská teplárenská, a.s., Trnava, realizuje na Ulici Starohájska, V. Clementisa a T. Tekela  v Trnave rekonštrukciu horúcovodného potrubia. Ide o pokládku nového  horúcovodného potrubia do terénu na uvedených uliciach.

Rozkopávkové práce pre spoločnosť Trnavská teplárenská  vykonáva:

  • Pre etapu - Starohájska  spoločnosť Streicher SK, a.s. Hruštiny 602, Žilina, zodpovedný p. Ištvaník, tel. 0905 492 976.
  • Pre etapu V. Clementisa a T.Tekela spoločnosť Termomont s.r.o., Vysoká 42/6785, Biely Kostol, zodpovedný Ing. Miklošovič, tel. 0902 918 740.

Práce sa budú realizovať v termíne od 4. júna do 31. júla 2012.

16.5.2012 11:02