Občan

Rekonštrukcia horúcovodu J. Slottu - Clementisova ul. a Tamaškovičova - Nitrianska

Spoločnosť Trnavská teplárenská, a.s., Coburgova 84, Trnava v tomto roku realizuje výmenu horúcovodného potrubia na území mesta. Na Ulici T. Tekela, Starohájskej, V jame  a Clementisovej boli práce už ukončené a rozkopávky uvedené do pôvodného stavu. Toho času Trnavská teplárenská, a.s. realizuje rekonštrukciu horúcovodu na Ulici J. Slottu a Clemetisovej pri garážovom dome. Práce budú dokončené do 15. septembra 2012. Trnavská teplárenská spoločnosť, a.s. bude rekonštruovať horúcovod aj na Ulici Tamaškovičova a Nitrianska, a to v termíne od 20. augusta do 25. novembra 2012.

14.8.2012 12:16