Občan

Rodinný dom súp.č. 4242 - odstránenie, Klaudia Stanová

9.marca 2012 bolo na úradnej tabuli Mesta Trnavy vyvesené oznámenie o začatí konania o odstránení stavby verejnou vyhláškou: Rodinný dom súp.č 4242, Klaudia Stanová. Uvedené oznámenie bude vyvesené na úradnej tabuli Mesta Trnavy v lehote 15 dní.

12.3.2012 1:04

 

Súvisiaci obsah

Chcete vedieť, čo je nové?