Občan

Rozhodnutie RÚVZ o opatreniach na zamedzenie šírenia chrípky a chrípke podobných ochorení v kolektívnych zariadeniach sociálnych služieb v okresoch Trnava, Piešťany, Hlohovec

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave rozhodol o týchto opatreniach na zamedzenie šírenia chrípky a chrípke podobných ochorení v kolektívnych zariadeniach sociálnych služieb v okresoch Trnava, Piešťany, Hlohovec.
 

Zariadeniam sociálnych služieb v okresoch Trnava,

Hlohovec, Piešťany sa nariaďuje:

 • Vydať zákaz návštev v jednotlivých zariadeniach sociálnych služieb.
  Ihneď a do odvolania.
 • Hlásiť výskyt chrípky a chrípke podobných ochorení u klientov umiestnených v jednotlivých zariadeniach na odbor epidemiológie (tel. č. 033/53 54 594-5)
  Ihneď a priebežne do odvolania.
 • Zabezpečiť izoláciu chorých osôb na chrípku a vyradenie chorého personálu z pracovnej činnosti v zariadení.
  Ihneď a priebežne do odvolania.
 • Do zariadení prijímať len obyvateľov riadne zaočkovaných proti chrípke v jesenných mesiacoch 2014.
  Ihneď a priebežne do odvolania.


V Trnave sa nariadenia týkajú týchto zariadení:

 • Domov dôchodcov na ulici Terézie Vansovej
 • Zariadenie opatrovateľskej služby na Coburgovej ulici
 • DSS pre mentálne postihnutých na Stromovej ulici
 • Domov dôchodcov a sociálnych služieb na Kalinčiakovej ulici
 • Zariadenie opatrovateľskej služby na Hospodárskej ulici

 

  Rozhodnutie RÚVZ o opatreniach na zamedzenie šírenia chrípky

 

Na web stránke trnava.sk budeme informovať aj o zrušení týchto opatrení.

19.2.2015 10:15

 
Chcete vedieť, čo je nové?