Občan

Rozhodnutie stavebného úradu – povolenie zmeny stavby pred dokončením: „Urbanistický súbor Zátvor II. - Občianska vybavenosť - Piešťanská cesta“, miesto stavby Ulica Východná, Ulica Piešťanská, v rozsahu zverejnených objektov

Dňa 27. januára 2020 bolo za úradnej tabuli Mesta Trnava zverejnené verejnou vyhláškou: Rozhodnutie stavebného úradu – povolenie zmeny stavby pred dokončením: „Urbanistický súbor Zátvor II. - Občianska vybavenosť - Piešťanská cesta“, miesto stavby Ulica Východná, Ulica Piešťanská, v rozsahu zverejnených objektov. Rozhodnutie bude zverejnené až do nadobudnutia jeho právoplatnosti. Súbežne bolo zadané zverejnenie aj na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli  na ústrednom portáli verejnej správy (ÚPVS).

27.1.2020 15:01

 

Súvisiaci obsah