Občan

Rozkopávka na uliciach Poštová, Letecká, Saleziánska, Spojná, Severná, Radová, Stavebná a Sibírska_ 24. 5. až 15. 8. 2021

Od 24. 05. 2021 do 15. 08. 2021 bude na uliciach Poštová, Letecká, Saleziánska, Spojná, Severná, Radová, Stavebná a Sibírska prebiehať rozkopávka za účelom zriaďovania telekomunikačnej siete Slovak Telekom, a. s.
Obmedzenia a rozkopávka budú na chodníkoch, telekomunikačná sieť sa v miestnej komunikácii bude realizovať pretláčaním, a teda nebude rozkopaná.

25.5.2021 13:18