Občan

Slovenská pošta informuje o zmene poštových služieb od 1. februára 2023

S cieľom informovať verejnosť o dôležitých skutočnostiach týkajúcich sa poštových služieb v našom meste uverejňujeme v plnom znení list generálneho riaditeľa dotknutým obyvateľom Trnavy.
Najväčšou zmenou bude zrušenie pobočky Pošta Trnava 9 na Limbovej ulici od 1. februára, takmer všetky služby vybavia obyvatelia u poštárov a poštových kuriérov.

27.1.2023 12:05