Občan

Stavebné povolenie na líniovú stavbu: Rekonštrukcia plynovodov Trnava 8 - Bernolákova, Žitná, K.Čulena, Palárikova, Koniarekova, 2.SC, U002860

Dňa 08. novembra 2019 bolo na úradnej tabuli Mesta Trnavy zverejnené verejnou vyhláškou: Rozhodnutie o povolení stavby - stavebné povolenie na líniovú stavbu: Rekonštrukcia plynovodov Trnava 8 - Bernolákova, Žitná, K.Čulena, Palárikova, Koniarekova, 2.SC, U002860. Uvedené oznámenie bude vyvesené v lehote 15 dní.

8.11.2019 9:45

 

Súvisiaci obsah

Chcete vedieť, čo je nové?