Občan

Stavebné povolenie na zmenu stavby pred dokončením – predĺženie lehoty výstavby: „42 b.j. A. Kubinu 16,17 Trnava - obnova a zateplenie bytového domu súp. č. 6937“

Dňa 08. novembra 2019 bolo na úradnej tabuli Mesta Trnavy zverejnené verejnou vyhláškou: Stavebné povolenie na zmenu stavby pred dokončením – predĺženie lehoty výstavby: „42 b.j. A. Kubinu 16,17 Trnava - obnova a zateplenie bytového domu súp. č. 6937“. Uvedené oznámenie bude zverejnené v lehote 15 dní.

8.11.2019 12:36

 

Súvisiaci obsah

Chcete vedieť, čo je nové?