Občan

Stavebné povolenie - rozhodnutie o povolení líniovej stavby: „Rekonštrukcia plynovodov Trnava, Bernolákova, U002860,1.SC“

Dňa 2. decembra 2019 bolo za úradnej tabuli Mesta Trnava zverejnené verejnou vyhláškou: Stavebné povolenie - rozhodnutie o povolení líniovej stavby: „Rekonštrukcia plynovodov Trnava, Bernolákova, U002860,1.SC“ - Ulice Bernolákova, Sladovnická, Hattalova, Nobelova, Vančurova, Daxnerova, Nitrianska. Rozhodnutie bude zverejnené v lehote 15 dní. Za deň doručenia sa pokladá posledný deň vyvesenia tohto rozhodnutia. Súbežne bolo zadané zverejnenie aj na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli na ústrednom portáli verejnej správy (ÚPVS).

2.12.2019 9:36

 

Súvisiaci obsah

Chcete vedieť, čo je nové?