Občan

Stavebné práce na oprave vozovky na Markovičovej ulici

Mesto Trnava a Mestský úrad v Trnave oznamujú, že v termíne od 31. kalendárneho týždňa do 34. kalendárneho týždňa 2017 budú prebiehať stavebné práce na oprave vozovky na Ulici Markovičova. Základná koncepcia výstavby  je rekonštrukcia miestnej komunikácie bez chodníkov. Stavenisko bude chránené proti vstupu nepovolaných osôb prenosným dopravným značením.

Postup prác:

  • Začatie búrania existujúcich kamenných obrubníkov: 26. - 27. kalendárny týždeň
  • Osadenie nových cestný betónových obrubníkov:  28. -  30. kalendárny týždeň
  • Oprava komunikácie – frézovanie celej komunikácie: 31. kalendárny týždeň
  • Výmena konštrukčných vrstiev po polovičných profiloch, výšková úprava kanalizačných, vodovodných poklopov a uličných vpustov: 32. - 33. kalendárny týždeň
  • Kladenie asfaltových vrstiev  - komunikácia po polovičných profiloch: 34. kalendárny týždeň

(výmena konštrukčných vrstiev sa vykoná len v lokálnych úsekoch, ktoré boli stanovené na základe merania a hodnotenia únosnosti asfaltových vozoviek pomocou zariadenia FWD KUAB)

Komunikácia bude uzavretá okrem dopravnej obsluhy. Vzhľadom na výškové rozdiely vzniknuté pri oprave komunikácie bude prístup rezidentov k nehnuteľnostiam vozidlami  s obmedzeniami.

Prosíme rezidentov, aby počas opravy komunikácie v pracovnom čase:

  • od 7.00 - 18.00 h mali svoje vozidlá zaparkované na priľahlých miestnych komunikáciách.
  • od 18.00 - 7.00 h môžu byť zaparkované vozidlá na opravovanej komunikácii.

Ospravedňujeme sa nevyhnutné obmedzenia počas výstavby a ďakujeme vopred za pochopenie a tolerantnosť.

Kontaktná osoba:
Roman Stacho
Odbor dopravy a komunálnych služieb
Tel: 033/ 32 36 108

27.6.2017 15:30

 
Chcete vedieť, čo je nové?