Občan

STL plynovod s STL prípojkami, JUDr. Alojz Guldan

29. februára 2012 bolo na úradnej tabuli Mesta Trnavy vyvesené oznámenie verejnou vyhláškou o začatí stavebného konania na líniovú stavbu: STL plynovod s STL prípojkami, JUDr. Alojz Guldan. Uvedené oznámenie bude vyvesené na úradnej tabuli Mesta Trnavy v lehote 15 dní.

1.3.2012 12:59

 

Súvisiaci obsah

Chcete vedieť, čo je nové?