Občan

Súhlas na výrub z dôvodu realizácie stavby

Mesto Trnava, odbor stavebný a životného prostredia vydalo dňa 20.09.2012 pod zn. OSaŽP-40110-68701/12/Gk súhlas na výrub z dôvodu realizácie stavby „Cyklochodník na ulici T.Vansovej v Trnave, II. etapa“. Čerešne sú v zhoršenom zdravotnom stave, prestarnuté, trpia glejotokom. Kríkové skupiny, orech a vŕba sú v uspokojivom zdravotnom stave priemernej sadovníckej hodnoty.

Za vyrúbané dreviny bude uskutočnená kvalitná náhradná výsadba podľa projektu sadovníckych úprav po ukončení stavebných prác.

20.9.2012 14:54