Občan

tavebné úpravy bytu č. 14 na 4. NP, Jozef Šajbidor

14. marca 2012 bolo na úradnej tabuli Mesta Trnavy vyvesené oznámenie verejnou vyhláškou o začatí stavebného konania na zmenu dokončenej stavby: Stavebné úpravy bytu č. 14 na 4. NP, Jozef Šajbidor. Uvedené oznámenie bude vyvesené na úradnej tabuli Mesta Trnavy v lehote 15 dní.

14.3.2012 1:08

 

Súvisiaci obsah

Chcete vedieť, čo je nové?