Občan

Teplovodná prípojka, prípojka parovodu, potrubie na vedenie horúcej vody a pary

19. marca 2012 bolo na úradnej tabuli Mesta Trnavy vyvesené oznámenie verejnou vyhláškou o začatí konania na odstránenie stavby: Teplovodná prípojka, prípojka parovodu, potrubie na vedenie horúcej vody a pary, Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou. Ústne pojednávanie je nariadené na deň 16.04.2012 (t.j. pondelok) o 9:30 hod., so stretnutím účastníkov konania na mieste stavby pred vrátnicou Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou. Uvedené oznámenie bude vyvesené na úradnej tabuli Mesta Trnavy v lehote 15 dní.

19.3.2012 1:14

 

Súvisiaci obsah

Chcete vedieť, čo je nové?