Občan

Ulica Zelený kríček bude do 30. júla 2020 uzavretá

Úplná uzávera na ulici Zelený kríčok pri Galérii Jána Koniarka
Pre žiadateľa: inwest s.r.o., IČO: 36794538, Mikovíniho 10, 917 01 Trnava
Dôvod uzávery: realizácia sietí pre bytový dom Ulička
Druh uzávery: úplná
Doba uzávery: od 7.00 h 9. 11. 2019 do 20.00 h 30. 7. 2020.
Dĺžka uzávery: dĺžka cca 35 m.
Od: komunikácie pred parc. č. 137
Po: komunikáciu pred parc. č. 140
Popis a dĺžka obchádzky: Obchádzková trasa bude možná v zmysle dopravného značenia.

8.11.2019 12:03

 
Chcete vedieť, čo je nové?