Občan

Úplná uzávera na Čajkovského ulici

Z dôvodu konania Cyklistiských pretekov - Slovenský pohár v cyklistike sa uskutoční úplná uzávierka na Čajkovského ulici. 

Doba uzávierky: od 08.00 hod. dňa 12. 10. 2019 do 18.00 hod. dňa 13. 10. 2019

Úsek a dĺžka uzávierky:  v dĺžke cca 650 m od križovatky Ulice J. G. Tajovského s Čajkovského ulicou, po križovatku ulíc Čajkovského pri bytovom dome Čajkovského 6324/23.
Popis a dĺžka obchádzky: obchádzková trasa je možná po Ulici J. G. Tajovského a  Mozartovej ulici v zmysle dopravného značenia.

11.10.2019 13:44

 
Chcete vedieť, čo je nové?