Občan

Úplná uzávierka Čajkovského ulice

Úplná  uzávierka  miestnej cesty- ul. Čajkovského

Pre žiadateľa: Cyklistický klub OLYMPIK, IČO: 31870601,  Lovecká 3, 917 01 Trnava

Dôvod uzávierky: cyklistické preteky- Majstrovstvá Slovenska v cyklokrose

Druh uzávierky: úplná uzávierka miestnej cesty

Doba uzávierky: od 04.12.2021 od 08.00 h do 05.12.2021 do 18.00 h 

Úsek a dĺžka uzávierky: od križovatky ulíc J.G. Tajovského a ulice Čajkovského pod križovatku ulíc Čajkovského pri bytovom dome Čajkovského 6324/23, v dĺžke cca 500m

Popis a dĺžky obchádzky: obchádzková trasa bude vyznačená  prenosným dopravným značením. Obchádzka je  možná po ul. J.G Tajovského a ul. Mozartova.

24.11.2021 8:43

 
Chcete vedieť, čo je nové?