Občan

Úplná uzávierka cesty na Radlinského ulici v dĺžke približne 140 metrov

Pre žiadateľa: Mestský úrad v Trnave, Kancelária prednostu, referát komunikácie, IČO: 00313114, Trhová 3, 917 01  Trnava

Dôvod uzávierky: Podujatie Deň bez áut – Európsky týždeň mobility 2021

Doba uzávierky: od 21. septembra 2021 od 18.00 h do 22. septembra 2021 do 23.59 h 

Úsek a dĺžka uzávierky: úplná uzávierka miestnej cesty na Radlinského ulici v dĺžke približne 140 metrov

Popis a dĺžka obchádzky: obchádzková trasa nie je potrebná

 

16.9.2021 8:36

 
Chcete vedieť, čo je nové?