Občan

Úplná uzávierka cesty na uliciach: Špačinská cesta, Rybníková, Suchovská, Ružindolská, Štefánikova, Radlinského, Študentská, J. Bottu a Štefana Moyzesa

Pre žiadateľa: Mestský úrad v Trnave, Odbor dopravy, IČO: 00313114, Ulica Trhová 3, 917 01  Trnava

Dôvod uzávierky: Cyklistické preteky Okolo Slovenska 2021

Doba uzávierky: parkovisko na Rybníkovej, parkovisko na Radlinského ulici - uličná časť, parkovisko na Radlinského ulici – pod hradbami od 17. septembra 2021 od 18.00 h do 19. septembra 2021 do 18.00 h, úplná uzávierka miestnych ciest na uliciach: Špačinská cesta, Suchovská, Ružindolská, Rybníková, Štefánikova, Radlinského, Študentská, J. Bottu a Štefana Moyzesa od 19. septembra 2021 od 10.00 h do 19. septembra 2021 do 18.00 h

Úsek a dĺžka uzávierky: Špačinská cesta, Rybníková, Štefánikova, Radlinského, Študentská, J. Bottu a Štefana Moyzesa

Popis a dĺžka obchádzky: obchádzková trasa v zmysle prenosného dopravného značenia

 

16.9.2021 8:43

 
Chcete vedieť, čo je nové?