Občan

Úplná uzávierka chodníkov a čiastočná uzávierka komunikácií na ulici Novosadská a Klempova

Z dôvodu zriadenia staveniska počas výstavby bytového domu sa uskutoční úplná uzávierka chodníkov a čiastočná uzávierka miestnych komunikácií  na ulici Novosadská a Klempova. 

Doba uzávierky: od 08.00 hod. dňa 26. 06. 2017 do 20.00 hod. dňa 26. 10. 2017

Úsek a dĺžka uzávierky: na nároží ulíc Klempova a Novosadská v dĺžke cca 30 m a 25 m v úseku pred stavebným objektom

Popis a dĺžka obchádzky: Obchádzková trasa nebude potrebná, cestná premávka bude vedená po vedľajšom jazdnom pruhu komunikácií, peší budú usmernení prenosným dopravným značením, aby prešli na chodník na opačnej strane ulice.

 


 


 

 

 

 

22.6.2017 15:43

 
Chcete vedieť, čo je nové?