Občan

Úplná uzávierka miestnej cesty a parkoviska- jednosmerná ul. J. Hollého

Úplná uzávierka miestnej cesty  a parkoviska- jednosmerná ul. J. Hollého

pre žiadateľa: RENNTAX a.s., IČO: 44032129, Andreja Žarnova 1, 917 02 Trnava

Dôvod uzávierky: výstavba polyfunkčného domu 

Druh uzávierky: úplná uzávierka miestnej cesty a parkoviska

Doba uzávierky: od 22.9.2022 od 0:00 h do 31.01.2023 do 23:59 h 

Úsek a dĺžka uzávierky: jednosmerná ulica na Ulici Jána Hollého 3 v dĺžke cca 30 metrov

Popis a dĺžka obchádzky: obchádzková trasa nie je potrebná

19.9.2022 14:38