Občan

Úplná uzávierka miestnej cesty na Hajdóczyho ulici bude od 9. marca do 31.mája

Pre žiadateľa: Termomont Dolná Krupá, s.r.o., IČO: 36229709, Vysoká 42/6785, 919 34 Biely Kostol

Dôvod uzávierky: rekonštrukcia vodovodu 

Doba uzávierky: od 09.03.2022 od 7.00 h do 31.05.2022 do 18.00 h 

Úsek a dĺžka uzávierky: od Ulice Pažitnej po Ulicu Maximiliána Hella v dĺžke cca 330 metrov

Popis a dĺžka obchádzky: obchádzková trasa v zmysle prenosného dopravného značenia

10.3.2022 7:20