Občan

Úplná uzávierka miestnej komunikácie na Štefánikovej ulici

Z dôvodu prevozu vianočného stomčeka sa uskutoční úplná uzávierka miestnej komunikácie na Štefánikovej ulici, v dĺžke cca 500 m

Doba uzávierky: od 20.00 hod. dňa 23. 11. 2020 do 12.00 hod. dňa 24. 11. 2020

Popis a dĺžka obchádzky: obchádzková trasa bude usmernená prenosným dopravným značením

23.11.2020 12:20