Občan

Úplná uzávierka miestnej komunikácie na ulici Zelený kríčok v Trnave

Z dôvodu realizácie polyfunkčného bytového domu Ulička sa uskutoční úplná uzávierka na ulici Zelený kríčok. 

Doba uzávierky: od  31. 07. 2020 do  31. 12. 2020

Úsek a dĺžka uzávierky: v dĺžke cca 35 metrov

Popis a dĺžka obchádzky: prístup k nehnuteľnostiam na ulici Zelený kríčok počas uzávierky ulice bude v zmysle prenosného dopravného značenia.

 

 

27.7.2020 10:27

 
Chcete vedieť, čo je nové?