Občan

Úplná uzávierka miestnej komunikácie na Zelenej ulici 12-16

Z dôvodu realizácie inžinierskych sietí sa uskutoční úplná uzávierka miestnej komunikácie na Zelenej ulici 12-16 v Trnave.

Doba uzávierky: od 00.00 hod. dňa 25. 08. 2020 do 23.59 hod. dňa 28. 08. 2020

Úsek a dĺžka uzávierky: Zelená ulica 12-16 v dĺžke cca 15 metrov
Popis a dĺžka obchádzky: obchádzka po Kuzmányho a Šafárikovej ulici
 

17.8.2020 12:50

 
Chcete vedieť, čo je nové?