Občan

Úplná uzávierka miestnych ciest a chodníkov _Tradičný trnavský jarmok 2022

Z dôvodu konania Tradičného trnavského jarmoku sa uskutoční úplná uzávera miestnych ciest a chodníkov

Doba uzávierky: od 05. 09. 2022 od 07.00 hod. na  uliciach Radlinského - parkovisko pri Bernolákovej bráne, Vajanského - parkovisko pri Okresnom úrade v Trnave - katastrálny odbor, Paulínska ulica, Dolnopotočná - parkovisko (z dôvodu stavby stánkov a zariadení), následne ostatné ulice od 06. 09. 2022 od 07.00 hod. Termín ukončenia je 12. 09. 2022 o 07.00 hod. - všetky ulice okrem parkoviska na Dolnopotočnej, termín ukončenia o 08.00 hod., parkovisko na Vajanského a parkovisko pri Bernolákovej bráne, termín ukončenia 12. 09. 2022 o 17.00 hod. 


Úsek a dĺžka uzávierky: Dolné Bašty (v úseku od okresného súdu až po múzeum), Paulínska, Dolnopotočná, Trojičné námestie, Hviezdoslavova, Hlavná, Trhová, Radlinského, Divadelná, Štefánikova, Vajanského (parkovisko pri Katastrálnom úrade), Radlinského (parkovisko pri Bernolákovej bráne), Park Antona Bernoláka, Františkánska, Pekárska a Halenárska v Trnave

Popis a dĺžka obchádzky: obchádzková trasa v zmysle PDZ

23.8.2022 8:39