Občan

Úplná uzávierka na Hlbokej a Špačinskej ulici

Z dôvodu konania Majstrovstiev v cestnej cyklistike sa uskutoční úplná uzávierka Hlbokej a Špačinskej ulice.

Doba uzávierky: od 07.00 hod. dňa 27. 06. 2019 do 20.00 hod. dňa 30. 06. 2019

 Úsek a dĺžka uzávierky: od vjazdu k panelákom na Ulici Hlboká od č. 9 až po č. 26
      po okružnú križovatku Špačinská cesta, Krupská ulica a Sibírska ulica

Popis a dĺžka obchádzky: dopravná situácia na uliciach priľahlých k Špačinskej ulici.  Z úseku Špačinská – Hajdóczyho sa z lokality dostanete von cez Cukrovú ulicu, z časti Špačinská – Hliny povedie obchádzková trasa smerom k Tescu cez Okružnú, príp. Oblúkovú ulicu. Všetky zmeny i obchádzkové trasy budú riadne vyznačené dopravnými značkami.


MCC_SR_CR_Trnava_hromadny PZZ

MCC_SR_CR_Trnava_hromadny PZZ_1

MCC_SR_CR_Trnava_hromadny PZZ_2

MCC_SR_CR_Trnava_hromadny PZZ_3

MCC_SR_CR_Trnava_hromadny PZZ_4

MCC_SR_CR_Trnava_hromadny PZZ_5

 

25.6.2019 13:11

 
Chcete vedieť, čo je nové?