Občan

Úplná uzávierka na Hospodárskej ulici pri svetelnej križovatke na Zelenom kríčku

Úplná uzávierka miestnej komunikácie Hospodárska - úsek svetelná križovatka Zelený kríčok v Trnave

pre žiadateľa: Mesto Trnava, Mestský úrad v Trnave, odbor dopravy a komunálnych služieb,

Dôvod uzávierky: rekonštrukcia povrchov komunikácie
Doba uzávierky: sobota 27. 7. 2019 od 8.00 hod. do 11.00 hod. a pondelok 29. 7. 2019 od 8.00 hod. do 13.00 hod.
Úsek a dĺžka uzávierky: cca 110 m v oboch smeroch.

  1. úplná uzávierka jazdného pruhu na Hospodárskej zo smeru od svetelnej križovatky Terézie Vansovej s Hospodárskou po Hospodársku 63
  2. uzávierka výjazdu z parkoviska na Hospodársku, výjazd bude zabezpečený regulovčíkom
  3. úplná uzávierka na Hospodárskej od svetelnej križovatky Zelený kríčok s Hospodárskou po odbočovací pruh pri čerpacej stanici OMV a Lidl

Popis a dĺžka obchádzky:

Obchádzková trasa pre vozidlá - dopravu bude možná po Kalinčiakovej (obchádzky A a B)

Obchádzka pre mestskú a prímestskú autobusovú dopravu bude vedená po Ulici Terézie Vansovej, Bottovej a Študentskej (obrázok B)

Výjazd z parkoviska na Hospodárskej, ktorý bude počas prác uzatvorený, bude zabezpečený regulovčíkom.

Obchádzka A:

Obchádzka B:

Obchádzka C (pre MAD a prímestské autobusy):

24.7.2019 17:05

 
Chcete vedieť, čo je nové?