Občan

Úplná uzávierka na Kapitulskej ulici 12. októbra 2019

Z dôvodu konania podujatia Trnavského rínku sa uskutoční úplná uzávierka na Kapitulskej ulici. 

Doba uzávierky: od 06.00 hod. dňa 12. 10. 2019 do 17.00 hod. dňa 12. 10. 2019

Úsek a dĺžka uzávierky:  v dĺžke cca 400 m, úsek miestnej komunikácie na Námestí sv. Mikuláša a na Kapitulská ulici okolo parku.
Popis a dĺžka obchádzky: obchádzková trasa nie je potrebná, bude vytvorená možnosť otočenia sa na začiatku uzávierky.
 

3.10.2019 10:50

 
Chcete vedieť, čo je nové?