Občan

Úplná uzávierka na Mikovíniho ulici

Z dôvodu rekonštrukcie mosta sa uskutoční úplná uzávierka na Mikovíniho ulici.

Doba uzávierky: od 07.00 hod. dňa 04. 02. 2019 do 22.00 hod. dňa 03. 05. 2019

Úsek a dĺžka uzávierky: v dĺžke 270 m od mosta na Mikovíniho ulici, po okružnú križovatku Mikovíniho - Zelenečská.

Popis a dĺžka obchádzky: obchádzková trasa bude vedená po uliciach Nitrianska, Tamaškovičova a Zelenečská.
Zmeny v mestskej autobusovej doprave budú platiť pre linku č. 5 a č. 35 podľa prílohy.

Linka č. 5

Linka č. 35

 
 

25.1.2019 14:37

 
Chcete vedieť, čo je nové?