Občan

Úplná uzávierka na Športovej ulici 19. novembra 2019

Z dôvodu konania medzinárodného futbalového zápasu Slovensko - Azerbajdžan sa uskutoční úplná uzávierka na Športovej ulici.

Doba uzávierky: od 09.00 hod. do 24.00 hod. dňa 19. 11. 2019

Úsek a dĺžka uzávierky: v dĺžke cca 400 m.

Popis a dĺžka obchádzky: obchádzková trasa bude vedená po ulici Dolné bašty okolo amfiteátra na Hlbokú ulicu. Na Kollárovej ulici budú uzavreté iba parkovacie miesta, preto obchádzková trasa nie je potrebná.

 

 

 

11.11.2019 14:31

 
Chcete vedieť, čo je nové?