Občan

Úplná uzávierka na Ulici A. Žarnova, Kollárova a Námestie Slovenského národného povstania

Z dôvodu natáčania filmu Invalid sa uskutoční úplná uzávierka na ulici A. Žarnova, Kollárova a Námestie Slovenského národného povstania

Doba uzávierky: od 20.00 hod. dňa 06. 10. 2021 do 07.00 hod. dňa 09. 10. 2021

Úsek a dĺžka uzávierky: zadná polovica parkoviska na ulici Kollárova, miestna cesta od parkoviska na ulici Námestie Slov. národ. povstania po križovatku Rázusova a Ulica Andreja Žarnova od križovatky Kollárova po križovatku Námestie Slov. národ. povstania

Popis a dĺžka obchádzky: obchádzková trasa v zmysle prenosného dopravného značenia

5.10.2021 9:42