Občan

Úplná uzávierka na ulici Halenárska

Z dôvodu rozkopávky miestnej komunikácie za účelom rekonštrukcie sa uskutoční úplná uzávierka na ulici Halenárska. 

Doba uzávierky: od 06.00 hod. dňa 05. 05. 2017 do 20.00 hod. dňa 05. 09. 2017

 Úsek a dĺžka uzávierky:

1. etapa: od križovatky ulíc Dolnopotočná a Halenárska a Haulikova po križovatku ulíc Veselá a Halenárska, v dĺžke cca 200 m od 05. 05. 2017 do 09. 07. 2017

2. etapa: od križovatky ulíc Veselá a Halenárska po križovatku ulíc Dolné Bašty a Halenárska, v dĺžke cca 345 m od 10. 07. 2017 do 05. 09. 2017

Popis a dĺžka obchádzky: Obchádzka počas 1. etapy bude vedená zo smeru od základnej školy Angely Merici cez ulicu Dolnopotočná po ulicu Paulínska a zo smeru od City Areny po križovatku ulice Halenárska s ulicou Veselá cez prepojovaciu komunikáciu k parkovisku na ulici Dolnopotočná. Počas 2. etapy bude obchádzka možná iba po uliciach Paulínska a Dolnopotočná.

 

28.4.2017 10:46

 
Chcete vedieť, čo je nové?