Občan

Úplná uzávierka na ulici Halenárska a Veselá

Z dôvodu inštalácie paženia sa uskutoční úplná uzávierka na ulici Halenárska a Veselá.

Doba uzávierky: od 07.00 hod. dňa 21. 07. 2017 do 19.00 hod. dňa 21. 07. 2017

Úsek a dĺžka uzávierky: na križovatke ulíc Halenárska a Veselá v dĺžke cca 38 m

Popis a dĺžka obchádzky: bez možnosti obchádzky 

20.7.2017 14:56

 
Chcete vedieť, čo je nové?