Občan

Úplná uzávierka na ulici Halenárska, Hollého a na Univerzitnom námestí

Z dôvodu montáže vianočnej výzdoby sa uskutoční úplná uzávierka miestnych komunikácií na uliciach Halenárska a Hollého a na Univerzitnom námestí v Trnave.

Doba uzávierky:  dňa 16. 12. 2017 v čase od 09.00 hod. do 13.00 hod.

Úsek a dĺžka uzávierky: uzávierku miestnych komunikácií v dvoch etapách na Uliciach Halenárska a Hollého v úseku od križovatky ulíc Halenárska a Dolnopotočná po križovatku Ulice Hollého s Univerzitným námestím v dĺžke cca 50 m.

Popis a dĺžka obchádzky: Obchádzková trasa bude vedená v prvej etape z Ulice Hornopotočná cez prepojovaciu komunikáciu Hornopotočná Hollého (cez hotel Holiday Inn). V druhej etape obchádzková trasa nebude z dôvodu prác na Ulici Halenárska možná a Ulica Jána Hollého bude cca do 13.00 h neprejazdná.15.12.2017 14:10

 
Chcete vedieť, čo je nové?