Občan

Úplná uzávierka na Ulici J. Hajdóczyho

Z dôvodu rozkopávky miestnej komunikácie za účelom rekonštrukcie vodovodu sa uskutoční úplná uzávierka na Ulici J. Hajdóczyho. 

Doba uzávierky: od 07.00 hod. dňa 04. 10. 2021 do 18.00 hod. dňa 30. 11. 2021

Úsek a dĺžka uzávierky: od Univerzity sv. Cyrila a Metoda po križovatku Jána Hajdóczyho a Legionárska v dĺžke cca 180 metrov

Popis a dĺžka obchádzky: obchádzková trasa v zmysle prenosného dopravného značenia

5.10.2021 9:33