Občan

Úplná uzávierka na ulici Krajná

Z dôvodu rozkopávky miestnej komunikácie za účelom rekonštrukcie plynovodov sa uskutoční úplná uzávierka miestnej komunikácie na ulici Krajná.

Doba uzávierky: od 6.00 hod. dňa 01. 08. 2017  do 16.00 hod. dňa 15. 09. 2017

Úsek a dĺžka uzávierky: Uzavretý úsek bude od križovatky s prepojovacou komunikáciou, ktorá spája ulicu Krajná s ulicou Ľudová až po križovatku s Krupskou ulicou, v dĺžke 190 m.

Popis a dĺžka obchádzky:  Obchádzková trasa je možná iba po ulici Ľudová a obyvateľom ulice Krajná bude umožnený vjazd a výjazd vozidiel. Dĺžka obchádzkovej trasy po ulici Ľudová je paralelná s uzavretým úsekom Ulice Krajná, a to 190 m.

29.3.2017 14:24

 
Chcete vedieť, čo je nové?